นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ของเราในหลายรูปแบบ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, และข้อมูลการติดต่อ เมื่อผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือติดต่อเราผ่านฟอร์มติดต่อ

การใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกใช้เพื่อ:

การแชร์ข้อมูล

เราจะไม่ขายหรือแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้งานผิดวิธี และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลายข้อมูลของคุณอย่างไม่เหมาะสม

คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่น ๆ

เราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากคุณต้องการ

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงและขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่เราเก็บรักษาไว้ โดยสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุในเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใดๆ จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์นี้พร้อมกับวันที่มีผลบังคับใช้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุบนเว็บไซต์ของเรา

กลับสู่หน้าหลัก